Bilim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkinlikleri [2020]
TÜBA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Toplumsal Hareketler ve Olayların Yayılmasında İnternetin Sosyal Medyanın Rolü / Konuşmacı: Edibe Sözen PDF Görüntüle

STK İş Birliği Projesi [2019]
İçişleri Bakanlığı Kamu / Gaziantep Sivil Toplum Günleri (Çalıştay – Panel – Tebliğ) Site Linki

STK İş Birliği Projesi Kapanış Konferansı [2019]
İçişleri Bakanlığı Kamu, Ankara (Konferans – Sunum) Site Linki

Cari Açık: STK’larda Genç İstihdamı [2019]
Edibe Sözen / İskenderun Üniversitesi (Sunum) PDF Görüntüle

Akran Zorbalığı [2019]
Gaziantep / Edibe Sözen (Panel – Konuşmacı) Site Linki

Düzce Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni [2019]
Teknoloji, Girişimcilik ve Gençlik / Edibe Sözen (Sunum) Açılış Afişi | Öncü Haber | PDF Görüntüle

Medyanın Dili, Görselin Dili, İmajın Dili [2019]
Edibe Sözen / Gaziantep (Sunum) PDF Görüntüle

8 Mart Dünya Kadınlar Günü [2019]
Konuşmacı: Edibe Sözen PDF Görüntüle

Türkiyenin Lider Kadınlar 3. Zirvesi [2019]
Ekonomi Dünya Dergisi / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi / Katılımcı: Edibe Sözen PDF Görüntüle

Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilirliklerinin Sağlanması Çalıştayı [2019]
Konuşmacı / Edibe Sözen PDF Görüntüle

ALLY For Future [2019]
Kadının Kamusal Dil İnşaasında Networkler ve İslamofobiye Karşı Kadın Mücadelesi Site Linki | PPTX Görüntüle

TICMET’19 [2019]
The International Conference of Materials and Engineering Technology
Honorary Chair: Edibe Sözen Davetiye | PDF Görüntüle

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı [2019]
Panelist: Edibe Sözen PDF Görüntüle

Mehmet Niyazi Özdemir: Çok İleriye Gideceğiz [2018]
Yayınlanan Mecra: Star Gazetesi Açık Görüş Eki (Makale – Gazete Yazısı) Site Linki | PDF Görüntüle

Medyada Kadın, Medyada Algı Yönetimi [2018]
Yerel Yönetimde Kadın Akademisi (Panel – Sunum) Site Linki | PDF Görüntüle

Çocuk İstismarı Olaylarına Medyanın Yaklaşımı [2018]
Edibe Sözen / Çoçuk İstismarı ve Önleyici Tedbirler Çalıştayı, Gaziantep (Sunum) PDF Görüntüle

GAP Yerel Medya Çalıştayı [2018]
Yerel Medyanın Gündem ve Kamuoyu Oluşturma Süreçleri / Edibe Sözen (Sunum) Site Linki

Divanyolu Kültür Çevresi [2017]
Düzenleyen: Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı / Gaziantep (Söyleşi)

Divanyolu Kültür Çevresi [2017]
Düzenleyen: Yunus Emre Enstitüsü / Brüksel (Söyleşi)

AK Parti Siyaset Akademisi Programı [2017]
Avrupa’da Var Olmak, Fırsatlar ve Riskler / Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Siyasal Kültür Site Linki

UCLG-MEWA Yonetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı & Yerel Yonetimler ve Sosyal İçerme Forumu [2017]
Moderatör: Edibe Sözen Bilgi Notu | PDF Görüntüle

4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi [2017]
Online Oyun Bağımlılığı / Oturum Başkanı: Edibe Sözen Site Linki | Konuşmacılar

Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi [2017]
Geçmişten Bugüne Kadın Siyasetçiler Buluşması / Konuşmacı: Edibe Sözen PDF Görüntüle

Kriter (Siyaset, Toplum ve Ekonomi Dergisi) [2016]
Siyasi Gündem Toplumsal Gündemle Örtüşüyor / Edibe Sözen Kitap Kapağı
Gaziantep’te Göç Sempozyumu [2016]

Göç Meselesine Global Bakış / Konuşmacı / Edibe Sözen Site Linki
Meclis-i Nisa Toplantısı [2016]

İslamofobi Müslüman Karşıtı Bir Irkçılıktır / Moderatör / Edibe Sözen Site Linki

Milletin Direnişi, Devletin Dirilişi [2016]
Edibe Sözen / Yeni Birlik Gazetesi PDF Görüntüle

DAEŞ: Anarşi ve Kaosun Bir Aşırı Ucu [2016]
Edibe Sözen / Yeni Birlik Gazetesi PDF Görüntüle

Gündelik Hayat ve Mülteciler [2016]
Edibe Sözen / Göç Sempozyumu, Gaziantep PDF Görüntüle

Şehir ve Medeniyet [2016]
Edibe Sözen / Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları, İstanbul PDF Görüntüle

Türklerin Liyakatı [2016]
Edibe Sözen / Yeni Birlik Gazetesi PDF Görüntüle

Recep Tayyip Erdoğan Sempozyumu [2016]
Moderatör: Edibe Sözen / Danışma Kurulu PDF Görüntüle

“Medya ve Kadın” Paneli [2015]
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi / UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (Panel / Konferans / Tebliğ)
Panelist / Edibe Sözen Site Linki

Türk – Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması [2015]
Turkish – African Think Tank Summit, İstanbul / Moderatör / Edibe Sözen Program Detayları

Gençlik Forumu [2015]
Gençlik ve Siyaset Oturumu / Panelist / Edibe Sözen (Forum – Tebliğ) Site Linki

Bir Kitap Analizi: İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası [2014]
Yazar: Edibe Sözen (Kitap Analizi) Site Linki | PDF Görüntüle

Bülbülü Öldürmek: Adalet, Hukuk ve Medya [2014]
Yazar: Edibe Sözen PDF Görüntüle

The Gezi Protests: An Outburst at Turkey’s Shatter-Zone [2014]
Yazar: Edibe Sözen (Makale – İngilizce) Site Linki | PDF Görüntüle

İnsani Değerlerin Yeniden İnşaası [2014]
Uluslararası Sempozyum / Oturum Başkanı / Edibe Sözen Kitap Kapağı

Birlikte Yaşama Kültürü [2013]
2.Uluslararası Sivas Sempozyumu Tebliğler Kitabı / Sivas Platformu Yayınları, İstanbul Kitap Kapağı

Medya ve Mahremiyetin Sınırları [2013]
Ulusal Sempozyumu / Bilimsel Komite / Edibe Sözen Site Linki

Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu [2013]
Esenler Belediyesi / Konu: Kentsel Dönüşümde İletişim, Algı Yönetimi ve Katılımcılık (Sempozyum – Tebliğ)

Siyaset Akademisi – Türkiye Yükselen Güç Mü? [2013]
Sosyal Medya, Siyaset ve Gençler / Edibe Sözen PDF Görüntüle

Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz Kitap Lansmanı [2012]
Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye, Alfa Yayınları, İstanbul Kapak

Kadınlar Arap Baharını Nasıl Yönlendirirler? [2012]
Edibe Sözen / Başakşehir Belediyesi, İstanbul PDF Görüntüle

Uluslararası Kadın ve Medya Sempozyumu [2012]
III. Oturum / Medya, Kadın ve Hukuk / Moderatör: Edibe Sözen PDF Görüntüle

Kanal 5 – Geleceğe Bakış Panel ve Konferansları [2012]
Yeni Dünya Düzeninde Ortadoğu / Moderatör: Edibe Sözen PDF Görüntüle

Kanal 5 – Geleceğe Bakış Panel ve Konferansları [2012]
Şehirleşmede Sosyal, Kültürel ve Yapısal Vizyonlar / Moderatör: Edibe Sözen PDF Görüntüle

Mapping the Position of AKP within the Turkish Political Landscape: Other Political Parties and its Relation with other Political and Intellectual Currents [2011]
SETA, Lessons From Turkish Democracy Regional Meeting, Ankara

Bir Sessiz Zenginliktir Üsküdar [2011]
Mor Salkım Dergisi, S. 2, Üsküdar Belediyesi, İstanbul

Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması [2010]
2.Oturum: Toplumsal Cinsiyet ve Medya / Oturum Başkanı / Edibe Sözen Kitap Kapağı

Akademik Araştırmalar Dergisi [2010]
İstanbul: Dünyanın Merkezinde Bir Şehir / Edibe Sözen Dergi Kapağı | PDF Görüntüle

AK Parti’nin Kadın Siyaseti ve AK Partili Kadın Kimlikleri [2010]
AK Parti Toplumsal Değişimin Yeni Aktörleri, Yayına Hazırlayan: Nihal Boztekin, (Ed.) Hakan Yavuz, Kitap Yayınevi, İstanbul

Medyada Yer Alan Bazı Haberlerin, Masumiyet Karinesini İhlal Ettiği İddialarının Araştırılması İle İlgili İnceleme Raporu [2010]
Raportörler: İnsan Hakları İnceleme Alt Komisyon Üyeleri: A. Gökhan Sarıçam, Edibe Sözen, Melik Ecder Özdemir, Şenol Bal, Ayşe Jale Ağırbaş, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Ankara

Kadının Siyasete Katılımı ve Medya Duyarlılığı [2009]
UNDP & Parlamento Muhabirleri Derneği, Ankara.
Kadın Dostu / Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan

Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı BMOP Bülteni [2008]
‘Kadın Dostu Kente Doğru: İstanbul’ Paneli / Konuşmacı: Edibe Sözen PDF Görüntüle

Religion and the State in the Islamic world and the State [2008]
Religion and Politics, Workshop, Club de Madrid, Foundation pour le dialogue des civilisations, The Oslo Center for Peace of Human Rights, Geneva PDF Görüntüle

Değerlendirme, Kadın ve Katılım: Sorunlar ve Çözümler Toplantısı [2008]
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Ankara

Basın Siyaset İlişkisi [2008]
Gazeteciler Bağımsız Kişilik Olma Konusunda Ciddi Sorunlar İçerisinde / Edibe Sözen PDF Görüntüle

Siyasi Etik ve Medya Sempozyumu [2007]
Siyaset ve Etik / Edibe Sözen, Ed. Ayşe Yıldız Topuz, 2, Ankara PDF Görüntüle

A Comparative Analysis: Women in Konya and Salt Lake City [2006]
Understanding Globalisation in Turkish Periphery: The Case of Konya, SLC, USA.

Sağ Siyasetlerin Dönüşüm Talebine Karşı Uysallaştırıcı Medya [2006]
Türkiye’nin Dönüşümü, Aktörler, Alanlar, Sorunlar, Ed. Davut DURSUN, Burhanettin DURAN, Hamza AL, Alfa Yayınları, İstanbul.

Plastik Kimlikler Çağında Kentin Yeni İmkanları ve Sorunları [2006]
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya.

Medya ve Etik Değerler [2006]
(Karikatür Bunalımı Bağlamında), Cenan Eğitim Kültür Sağlık Vakfı, Altunizade Kültür Merkezi
Women’s Human Rights in Cultural Diversity Violence, Honour Killings

Women Trafficking [2005]
Türk Demokrasi Vakfı and London School of Economics, London.

Kamusal Alan ve Habercilik [2005]
ABNA, (Union of Balkans News Agents), Tiran.

Islam, Media en de Wrouw [2005]
Islam&de rol van de Vrouw, Eurasia Foundation, Den Haag, Netherland

AB ve Toplumsal Cinsiyet Politikaları ve Türkiye [2005]
Urfa, Denizli, Balıkesir, Ankara, AK Parti Kadın Kolları Konuşmaları.

Medya ve Kadın [2005]
1.Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği, 3 Mayıs, Hilton Oteli, İstanbul

Terör Oyunu (Anlayış Dergisi) [2005]
Medyatik İslam İmajının İki Kanadı: Terör ve Cihad / Edibe Sözen Kitap Kapağı

İstanbul’un Yeniden Tahayyülü [2004]
İstanbul’u Görmek, İstanbul’u Görselleştirmek / Moderatör: Edibe Sözen PDF Görüntüle

Communication in The Millennium [2004]
2nd International Symposium / Kültürel ve Siyasal Bir Perspektif / Oturum Başkanı: Edibe Sözen PDF Görüntüle

III. Uluslararası Mevlana Kongresi [2003]
Kültürlerarası İletişim ve Bir Merkez – Çevre İlişkisi Olarak İnsan Hakları / Edibe Sözen PDF Görüntüle

Euro Agenda Avrupa Günlüğü [2002]
Çokkültürlülük Bağışlayıcı Mıdır? / Edibe Sözen Kitap Kapağı

Media and Child [2002]
Early Child Education Congress, Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul

Toplum Asasının Kırılması [2002]
Adana Kültür Merkezi

Köprü (Üç Aylık Fikir Dergisi) [2002]
İçiçe Geçmiş Tarihler: Avrupamerkezcilik, Çokkültürcülük ve Medya / Edibe Sözen Site Linki

Everybody in His/Her Own House: Film Analysis and The Turkish Identity in Europe [2001]
The Second Turkish Movies Week, Frankfurt, Germany.

Woman in the Turkish Modernization Process [2001]
Woman in The Turkish Society& The Status of Turkish Language in Europe, Türkevi & Avrasya Vakfı, Weekend Education Programme, Loenen- Netherland. PDF Görüntüle

21. Yüzyılda Türk Gençliği ve Üniversite [2001]
Gençlik Paneli, Trabzon Atatürk Kültür Merkezi, Trabzon

Buitenlandse Vrouwen in De Europese Maatschappij [2000]
(Being Woman in Europe), Internationale Vrouwendag, Den Haag, Netherland. PDF Görüntüle

Doğu Batı (Düşünce Dergisi) [2000]
Hukuk ve Adalet Üstüne / Sözen E. (1999) Söylem. İstanbul: Paradigma Yayınları. PDF Görüntüle

I. İletişim Kongresi [2000]
Teknoloji/Ekonomi Değerlendirmeleri / Oturum Başkanı / Edibe Sözen PDF Görüntüle

The Large Size Imagination in The Americanization Process / 24th Annual American Studies Seminar [1999]
Hotel Dedeman, Cappadocia, Turkey | Sponsored by American Embassy and American Studies Association of Turkey Kitap Kapağı

Milliyet Gazetesi [1999]
Barış Manço’nun Ölümü İnsanımızın Toplumsal Öfkesine Tercüman Oldu
Ortalama İnsanla Uzlaştı / Edibe Sözen PDF Görüntüle

Di’li Geçmiş Bir Afetten Geniş Zaman Felaketine ve Pan Turkeyic’in Doğuşu [1999]
İletişim Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Ankara, Yaz,99:3, ss.234-237

Gençlerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri [1999]
İstanbullu Dergisi, S.5, İstanbul.

Kadınların Sosyal ve Siyasal Hayattaki Temsili [1999]
Türk Kadınlar Birliği(KA- DER) Pendik Şubesi, Pendik Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul

Modern Dünyada İletişimin Rolü ve İletişim Problemi [1999]
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul PDF Görüntüle

Sosyoloji Konferansları [1998]
Modernite ve Kültürel Kimlik / Edibe Sözen PDF Görüntüle

Yeni Türkiye (Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı II) [1997]
Siyasette Üç Kriz / Edibe Sözen PDF Görüntüle

The Young European Turkish People and the Narcotics Threat [1997]
No Drugs! Panelle, Gorinchem and Amsterdam, Netherland.

Yeni Türkiye (Medya Özel Sayısı II) [1996]
Haber Söylemi ve İdeoloji / Edibe Sözen Dergi Kapağı

Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi Araştırmalar V. İlmi Kongresi [1995]
Tarih Boyunca Anadolu’da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı
E. Sözen “Kimlik Kavramının Yeniden Tanımlanması” Türkiye Günlüğü PDF Görüntüle

Müslümanlar Demokrasiye Nasıl Bakmalı? (İzlenim Dergisi) [1995]
Dinozor Beyni / Edibe Sözen Dergi Kapağı

“Merhaba Dünya”Filmine Bir İronik Bakış [1994]
Akademi Dergisi, Anadolu Üniversitesi Bülteni, S.3, Köln, ss.22-24

Politika ve Kadın [1994]
Türkiye’yi Konuşmak-Soruşturma/Sorular ve Cevaplar, Hak-I􀈩ş Dergisi, S.27, Ankara, ss.13-15.

Türkiye Günlüğü (iki aylık fikir ve kültür dergisi) [1994]
Hafıza ve Kamu Olayları, Ankara, ss.97-107. PDF Görüntüle

Türkiye Günlüğü (üç aylık fikir ve kültür dergisi) [1993]
Bürografi Üzerine I / Edibe Sözen Dergi Kapağı

Twentysomething Generation and The Young Journalists [1993]
İletişim Dünyası, S.16, UNESCO, Ankara

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi [1992]
Yeni Osmanlılar ve Gazetecilik / Edibe Sözen Dergi Kapağı

Yeni Forum (Aylık Siyaset – İktisat – Kültür Dergisi) [1992]
LANDAU’nun Türk Yayılmacılığı Tezine Eleştirel Bir Bakış / Edibe Sözen PDF Görüntüle

Sosyal Kimlik Kavramının Sosyolojik ve Sosyal Psikolojik Bir İncelemesi [1991]
Sosyoloji Konferansları, Yirmiüçüncü Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi, İstanbul, ss.93-108

Toplumsal Yapıda Kimlik Arayışları [1990]
VI.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul

Dış Politika [1990]
Toplumsal Yapıda Kişilik Belirlemesi: Milli Karakter Olarak Modal Kişilik Kavramı / Edibe Sözen Kitap Kapağı

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Yıllığı [1988]
Tanzimat ve Kimlik Bunalımı / Edibe Sözen Kitap Kapağı

Tanzimat ve Kimlik Bunalımı [1988]
İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Yıllığı 1, Yayın No.3, İstanbul, ss.241-244

Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu ve Paşakapısı Cezaevi’nde Bir Deneme [1986]
Sosyoloji Konferansları, Yirmibirinci Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi, İstanbul,ss.261-28

Kültür – Medeniyet – İletişim
Edibe Sözen (Sunum) PDF Görüntüle

Sosyal Sermaye ve Toplumsal Güven
Edibe Sözen PDF Görüntüle

Hayal Mi Gerçek Mi?
Edibe Sözen (Köşe Yazısı) PDF Görüntüle

TÜGİAD Doğubayazıt Tanıtım Platformu
İnsanların Daha Mutlu Olduğu Kentler Yaratmak En Büyük Projemizdir / Edibe Sözen PDF Görüntüle

Center For Communication Research
Edibe Sozen, Ph. D. Faculty of Communication / University of Istanbul, Turkey PDF Görüntüle

PROF. DR. EDİBE SÖZEN GOOGLE AKADEMİK SAYFASI

Comments are closed

Twitter Mesajlarım